ตารางออกตรวจแพทย์
ตารางออกตรวจแพทย์
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ศูนย์รักษา
ศูนย์รักษา
RJ CONNECT
RJ CONNECT

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

      ให้บริการทั้งอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารหอผู้ป่วยใน และอาคารสนับสนุนบริการ ได้ปรับปรุงความพร้อมระบบบริการอย่างต่อเนื่อง จนพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
      จัดระบบบริการผู้ป่วยนอกที่ทันสมัยด้วยระบบสารสนเทศการบริการ (SMART Hospital) มีห้องผ่าตัด 4 ห้อง หอผู้ป่วยใน 6 ชั้น ที่มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยใน ทั้งสิ้น 120 เตียง และหอผู้ป่วยวิกฤติ 1 หอ
คลิกอ่านต่อ

สถิติและผลการดำเนินงาน

STATISTICS AND PERFORMANCE

10225

ผู้ป่วยนอก

1

ผู้ป่วยผ่าตัด

8

ผู้ป่วยใน

120

เตียงผู้ป่วยใน

122

บุคลากรทางการแพทย์

53

บุคลากรของ รพ.

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง

Specialized Institutions

วิดีโอ

RJ 2 YOUTUBE CHANNEL

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

LINK